Zobacz również: Niedoczynność tarczycy
nadczynność tarczycy

Nadczynność przytarczyc

Przytarczyce

Człowiek posiada zazwyczaj dwie pary gruczołów przytarczycznych, które znajdują się na tylnej powierzchni bocznych płatów tarczycy. Zadaniem tych gruczołów jest wydzielanie tak zwanego parathormonu (PTH). Główną rolę w kontroli jego wydzielania odgrywa sprzężenie zwrotne ze stężeniem wapnia zjonizowanego w osoczu. Niskie stężenie wapnia, znane pod nazwą hipokalcemii, pobudza wydzielanie PTH, z kolei podwyższone stężenie wapnia w osoczu, nazywane hiperkalcemią, przyczynia się do hamowania wydzielania PTH.

Drugie sprzężenie zwrotne zachodzi pomiędzy stężeniem PTH a stężeniem aktywnego metabolitu witaminy D3. Spadek stężenia D3 przyczynia się do stymulowania wydzielania PTH z przytarczyc, natomiast wzrost tego stężenia hamuje wydzielanie PTH. W wyniku działania PTH następuje podwyższenie stężenia wapnia w osoczu oraz obniżenie poziomu nieorganicznych fosforanów, nazywane hipofosfatemią.

Pierwotna nadczynność przytarczyc

Nadczynność przytarczyc to stan, w którym gruczoły przytarczyczne wydzielają zbyt duże ilości PTH. Pierwotna nadczynność przytarczyc może być spowodowana rozrostem komórek przytarczyc, rakiem przytarczyc lub gruczolakiem przytarczyc. Pierwotna nadczynność przytarczyc jest stanem raczej rzadko rozpoznawanym w przypadku dzieci. Obraz kliniczny jest bardzo zróżnicowany, a występowanie postaci skąpoobjawowych w znacznym stopniu utrudnia postawienie właściwej diagnozy. Do najbardziej charakterystycznych objawów klinicznych pierwotnej nadczynności przytarczyc zalicza się: kamicę nerkową z kolką nerkową i krwiomoczem, moczówkę nerkową wapniową, która objawia się głównie wzmożonym pragnieniem i wielowodziem, stany zapalne trzustki, zanik kostny sutkujący powstawaniem torbieli kostnych i złamań, a także kamicę trzustkową.

Wtórna nadczynność przytarczyc

Wtórna nadczynność przytarczyc to stan, w którym występuje odwracalne powiększenie wszystkich przytarczyc oraz zwiększenie wydzielania parathormonu w wyniku chorób, które wywołują stany przewlekłej hipokalcemii. Do najczęściej występujących przyczyn wtórnej nadczynności przytarczyc zalicza się przede wszystkim: niewydolność nerek, a także zespoły upośledzonego wchłaniania wapnia oraz witaminy D, które porowadzą niekiedy do krzywicy u dzieci. Jeżeli dochodzi do prawidłowego rozpoznania wtórnej nadczynności przytarczyc, leczenie polega przede wszystkim na usunięciu przyczyny.